Traditional Swords: Kora & Khukri
 Yub Raj UdasArun Barun Enterprises
Khandbari
Shankhuwasava
Tel: 977-29-60160, 60170
khukuri/sword, rudrachyamala 
 Uday ShresthaGorkhakali Khukuri Udyog
Damak
Jhapa 12
Tel: 977-23-80254
Nepali khukuri/sword.