Jewellery
 Habib BakhshHabib Bukhsh Zargar
Quaid-e-Azam Road
D.I. Khan
  
 Abdul Karim ZargarDolat Zari Jewellers
Sarafa Bazar
D.I. Khan
  
 Jehan ZebMain Bazar
Hangoo
Balakot
Kohat
  
 Jamil KhanKattra
Inside Andar Sher Bazar
Peshwar
  
 JagdishSoonhr Mohallah
Omer Kot
  
 Ismatullah KhanKattra
Zargran, Ander Sher Bazar
Peshwar
  
 Haji Umar GulPawanda Bazar
D.I. Khan
  
 M. NawazBazar Bhatiyan Gali
Mohallah Ghasaiyan
D.I. Khan
  
 Habibullah KhanKattra
Inside Andar Sher Bazar
Peshwar
  
 Mahboob ur RehamanShah Shaeed Brailvy Bazar
Balakot
  
 Fida MuhammadBazar Bhatiyan
Mohallah Ghasiayan
Sher Golden Works
D.I. Khan
  
 BurhanPawanda Bazar
D.I. Khan
  
 Awal KhanKattra
Inside Andar Sher Bazar
Peshwar
  
 Allah NawazBazar Bhatiyan Gali
Mohallah Gesaunnala
D.I. Khan
  
 Ali MuhammadPawanda Bazar
D.I. Khan
  
 Agha JanInside Ander Sher Bazar
Peshwar
  
 Abdul MajeedBazar Bhatiyan Gali
Mohallah Gesaunnala
D.I. Khan
  
 Haji Muhammad RamzanBlock No.7, Quaid-e-Azam Road
D.I. Khan
  
 Rahim GulPawanda Bazar
D.I. Khan
  
 Zaman KhanPawanda Bazar
D.I. Khan
  
 Siraj MuhammadSarafa Bazar Jalalpur
Pirwala
Multan
  
 Shehzada KhanAnder Sher Bazar
Peshwar
  
 Shah ZamanMain Bazar
Hangoo
Balakot
Kohat
  
 Shah NawazMain Bazar
Hangoo
Balakot
Kohat
  
 Sandullah KhanKattra
Zargaran
Ander Sher Bazar
Peshwar
  
 Lal Muhammad (Zargar)Main Bazar
Hangoo
Kohat
  
 Rashid MohammadMain Bazar
Hangoo
Balakot
  
 Qudrattullah KhanKattra
Inside Andar Sher Bazar
Peshwar
  
 Nek MuhammadHangoo Bazar
Tehsil Hangoo
Kohat
  
 Nazir AhmadZahoor Ahmad Freede Handicrafts
Block No.10
D.I. Khan
  
 Muhammad RafiqueKattra Zargran
Ander Sher Bazar
Peshwar
  
 Muhammad FaridMain Bazar
Hangoo
Balakot
Kohat
  
 Muhammad AshiqSarafa Bazar Jalalpur
Pirwala
Multan
  
 Moosa KhanKattra Zargaran
Ander Sher Bazar
Peshwar
  
 RehmanMain Bazar
Hangoo
Balakot
Kohat
  

Nagaland
 Kiki HaraluHaralu Colony
Sector - 1
Dimapur 11
Nagaland
Tel: +91-361-2464732